Äänestys syyskokouksessa. Kuva: Lassi Palmujoki.
joseph mengele wikipédia pienoiskivääri metsästys teeri Kuva: poszukiwacz złota cda
Lassi Palmujoki
vero työhuonevähennys 2016
Kepa

moro refleksin häviäminen sulkapallon syöttö säännöt Organisaatio

Kepan toimintaa ohjaavat strategia ja ohjelma. Vastuu toiminnan toteutumisesta ja suunnittelusta on Kepassa jaettu luottamuselinten ja henkilökunnan kesken.


farmaseuttinen työehtosopimus 2017 Kepan toiminnan kannalta keskeisiä ovat yhdistyksen kokous, hallitus ja henkilökunta.

Yhdistyksen kokous

wallas mökkilämmitin huolto Ylin päätäntävalta Kepassa on kahdesti vuodessa kokoontuvalla yhdistyksen kokouksella. ajokortissa merkintä silmälaseista linjaa koko Kepan toiminnan. Kokoukseen kutsutaan kaikkien Kepan jäsenjärjestöjen edustajat. Alle 25 000 jäsenen järjestöllä on yksi äänioikeutettu edustaja ja yli 25 000 jäsenen järjestöillä kaksi.

Hallitus

väitöskirjat tampereen teknillinen yliopisto Kepan toimintaa johtaa ja valvoo opec üyeleri kimlerdir, joka koostuu jäsenjärjestöjen edustajista. Hallitus kootaan kahdeksi toimintavuodeksi yhdistyksen kokouksessa. Hallitus päättää Helsingin toimiston ja kenttätoimistojen rakenteista ja resursseista. Se myös määrittelee Kepan ohjelman poliittiset ja strategiset linjaukset.

Johtotiimi

taloyhtiön säännöt laki Johtotiimi koordinoi ja johtaa Kepan henkilökunnan työtä ja on vastuussa linjatun toiminnan toteutumisesta. Johtotiimin tehtäviin kuuluu myös poliittisten ja strategisten linjausten valmistelu ja kehittely. Tiimi valvoo, että lainsäädännöllisiä ja luottamuselimissä sovittuja normeja noudatetaan.

Tiimit

butterbrot münchen öffnungszeiten Kepan henkilökunta koostuu tiimeistä. Kullekin tiimille on määrätty tietyt perustehtävät, joiden hoitamisesta tiimi on vastuussa. Tiimit tekevät pääosin itsenäistä työtä.