Mikä kansalaisyhteiskunta?
conde nast verlag münchen mitarbeiter olli und molli abo kündigen Kuva: ihotautilääkäri helsinki kunnallinen
Veikko Somerpuro
alamut kalesi kitap özeti
Kepan arkisto

nadège lacroix age selvin päin satakunnassa Mikä kansalaisyhteiskunta?

Kansalaisyhteiskunta muodostaa oman, valtiosta ja markkinoista erillisen toimintatilansa yhteiskunnassa. Tästä toimintatilasta käytetään nimitystä kansalaisyhteiskunnan tila, jonka kaventumisesta ja rajoittamisesta keskustellaan tällä hetkellä paljon eri puolilla maailmaa.

lagardère studios distribution Aktiivisen kansalaisyhteiskunnan luonteeseen kuuluu olla alati muuttuva ja dynaaminen. Kansalaisyhteiskunnan tilassa on koko ajan käynnissä monisyisen toimijajoukon aikaansaamaa toimintaa: siellä esimerkiksi vaikutetaan päätöksentekoon, tehdään vapaaehtoistyötä tai toteutetaan kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeita.

Ei yhtä kuin kansalaisjärjestöt

südtirol seiser alm hotel tirler Kansalaisyhteiskunnan toimijat voivat vaihdella hetkittäin aktivoituvista kansalaisista ja yhteisöjen muodostamista ryhmistä vakiintuneisiin kansalaisjärjestöihin tai uskontopohjaisiin yhdistyksiin. Kepassa painotamme, ettei mikään toimija voi yksinään edustaa koko kansalaisyhteiskuntaa.

markus molitor wehlener sonnenuhr riesling spätlese 2011 Kepa haastaa myös tavanomaisen akateemisen käsityksen siitä, ettei perhe kuulu osaksi kansalaisyhteiskunnan tilaa. Perheessä tapahtuva tai siihen kiinnittyvä toiminta on yleistä esimerkiksi maissa, joissa klaanit ovat merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita. Perheen ulosrajaaminen kansalaisyhteiskunnasta on yksi merkittävä syy siihen, miksi osa globaalin etelän toimijoista ei näin ollen näe määritelmää sopivaksi omaan yhteiskuntaansa.

Yksilöillä on useita eri rooleja

jakamattoman kuolinpesän osakkaan oikeudet Rajat eri yhteiskunnan tilojen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden välillä eivät ole aina tarkat tai yksiselitteiset. Hyvä esimerkki ovat ammattiliitot, jotka perinteisesti nähdään osana kansalaisyhteiskuntaa. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin ne liitot, jotka toimivat maan valtakoneiston osana.

neutronitähti tuhoaa maapallon Yksilöinä meillä on useimmiten eri rooleja ja liikumme yhteiskunnan eri tilojen välillä. Väillä voimme työmme puolesta edustaa esimerkiksi valtiota tai markkinoita ja välillä taas olla kansalaisyhteiskunnan toimijoita, kun teemme esimerkiksi vapaaehtoistyötä järjestössä.